Menu

MENU

BẠN ĐÃ THỬ HẾT CHƯA?

Chủ đạo trong Menu của La Lune là đồ uống có cồn. Chúng tôi từ chối phục vụ đồ uống có cồn cho người dưới 18 tuổi

Đồ ăn kèm

Luôn thay đổi phù hợp theo mùa

Tại La Lune, chúng tôi phục vụ các bạn đồ ăn nhẹ và chế biến có lợi cho sức khỏe